IRIS laser na cievky

 • Príprava 5 minút
 • Približná dĺžka zákroku 20 - 30 minút
 • Hojenie 5 až 10 dní
 • Opakovanie zákroku podľa potreby
 • Výsledky uvidíte po dobe po zahojení
 • Cena v cenníku

Ošetrenie pavúčikovitých a sieťovito usporiadaných žiliek (metličiek) na dolných končatinách

 

Mnoho žien má často ťažkosti s viditeľnými žilkami na dolných končatinách. Ošetrenie pomocou laseru, ponúka ich neinvazívnu metódu odstránenia – komfortne, bez rezov, bez injekcií a bez nutnosti upustiť od obvyklých činností.
Princíp spočíva v absorbcii laserových impulzov s presnou vlnovou dĺžkou, po čom dochádza k uzavretiu viditeľných žiliek a ich následnému odumretiu a vymiznutiu. Laserové svetlo prechádza cez povrchovú vrstvu kože a zasahuje len krvné cievy, takže nedochádza k nežiadúcim účinkom ako je napríklad vznik pigmentácií.

Výhody ošetrenia cievok, žiliek - IRIS laserom:

 • vynikajúce výsledky pri odstraňovaní pavúčikovitých a sieťovito usporiadaných žiliek (metličiek) 
 • neinvazívne ošetrenie, bez potreby rezov, injekcií a pod. 
 • krátka doba výkonu, menej ako 30 minút 
 • minimálne nežiadúce účinky 
 • minimálny stratový čas, bez nutnosti upustiť od obvyklých činností 
 • pohodlnosť ošetrenia, komfort pacienta 
 • rôzna veľkosť ošetrovaného miesta 
 • zdokonalené kontaktné chladenie, ktoré zaisťuje pohodlie a bezpečnosť 
   

CENNÍK SLUŽIEB

Spolupracujeme so značkami