Meaplasma

  • Príprava 5 minút
  • Približná dĺžka zákroku 35 - 45 minút
  • Tvranie účinku 12 mesiacov
  • Výsledky uvidíte po dobe 1 mesiac
  • Opakovanie 3-krát
  • Cena od 150€

Omladenie vlastnou krvou, počas ktorého dochádza k procesu obnovenia vlastných buniek, ako zamlada. Neexistuje žiadne iné prírodné sérum, ktoré by obsahovalo viac prírodných proteínov a rastových faktorov ako Vaša vlastná krv.

Väčšina procedúr v rámci estetickej medicíny známky starnutia zakrýva a vylepšuje, hydratuje, liftinguje. MeaPlasma však zasahuje priamo do chodu Vašich buniek, pretože aktivuje metabolizmus vlastných buniek. Plazma stimuluje prirodzenú obranyschopnosť pokožky a zaisťuje novotvorbu vlastného kolagénu.

Krvné doštičky, ktoré sa nachádzajú v krvi sú najdôležitejšie bunky v procese hojenia rán, ktoré zároveň vedú k tvorbe nového vlastného kolagénu. Aktivácia doštičiek uvoľňuje veľké množstvo rastových faktorov. Tieto rastové faktory stimulujú fibroblasty a aktivujú tiež tvorbu vlastného kolagénu.

Vďaka MeaPlasme dochádza k zmenám na bunečnej úrovni, dochádza k reštartovaniu vlastných buniek, bunky začnú fungovať - ako vo veku 25 rokov. Účinok takéhoto omladenia je omnoho trvalejší a prirodzenejší.

Výplňový materiál je získaný priamo v Vašej vlastnej krvi. Pacientovi je vykonaný odber 3 - 4 ml krvi do špeciálnych skúmaviek. Odstreďovaním v centrifúge sa získa plazma bohatá na trombocyty.

PlasmaFiller sa získava potom následne z plazmy pomocou ďalšieho prístroja. Vzniknutý vlastný hustý "Meafiller" sa aplikuje kanylou do pokožky na miesta, kde je to vhodné.

Pomocou tohto ošetrenia sa dá ošetriť celá tvár a špeciálne problémové časti tváre - ako sú nosovoústne vrásky, kruhy pod očami, lifting obočia, fajčiarske vrásky nad ústami, či kútiky úst. MeaFiller sa používa ako biovýplň pre poklesnuté časti tváre.

Zákrok sa doporučuje opakovať 3x v priebehu 8 týždňov.

Spolupracujeme so značkami