Odstránenie znamienok chirurgicky

  • Príprava 5 minút
  • Približná dĺžka zákroku Podľa náročnosti
  • Hojenie 5 dní až 3 týždne
  • Opakovanie zákroku Podľa potreby
  • Výsledky uvidíte po dobe 5 dní až 3 týždne
  • Cena od 55€

Odstránenie znamienok chirurgicky

 

Pri chirurgickom odstránení znamienka sa znamienko odstrání rezaním, čim vzniká rana, ktorú je nutné zošiť. Stehy sa ostránia po cca 10 dňoch.

                                                                                     Vyrezané znamienko sa odosiela na histologické vyšetrenie.

                                                                     Doba hojenia je spravidla 5 dní. Náročnejšie zákroky sa môžu hojiť 2 až 3 týždne

 

                                                                                                     Ostránenie jedného znamienka           55 €

                                                                                                     Každé ďalšie                                                      25 €

                                                                                                     Ostránenie znamienka nad 2 cm        75 €

                                                                                                     Histologické vyšetrenie                               15 €/znamienko

Spolupracujeme so značkami